Conas a dhéanann tú mapáil pobail?
Conas a dhéanann tú mapáil pobail?
Anonim
  1. Faigh comhthoil ar pharaiméadair an léarscáil- roghnaigh sprioc chun léarscáil.
  2. Roghnaigh na sonraí atá le bailiú bunaithe ar na paraiméadair seo - faigh amach cad iad na cineálacha acmhainní ar mhaith leat a bhailiú.
  3. Uirlisí a fhorbairt chun do chuid sonraí a bhailiú.
  4. Sonraí a bhailiú le cabhair ó gheallsealbhóirí.
  5. Iompar a pobail scanadh (nó comhshaoil).

Fiafraítear freisin, conas a dhéanann tú léarscáil phobail?

An Próiseas Mapála

  1. Céim 1: Réamh-Mapáil. Tascfhórsa a bhunú chun an Próiseas a Threorú. Fís a Shocrú.
  2. Céim 2: Mapáil. Acmhainní a Aithint. Uirlisí agus Straitéisí Mapála a Fhorbairt.
  3. Céim 3: Gníomhú. Plean Gníomhaíochta a Fhorbairt.
  4. Céim 4: Iarrachtaí Mapála a Chothabháil, a Chothabháil agus a Mheastóireacht. Dul Chun Cinn a Mheas.

Ina theannta sin, cad é mapáil acmhainní sóisialta? Mapáil Acmhainní. Mapáil acmhainní (ar a dtugtar sócmhainn freisin mapáil(b) an próiseas chun an rud atá luachmhar i do phobal a aithint agus straitéisí a fhorbairt chun iad sin a shlógadh acmhainní. Trí oibriú le daoine eile, is féidir leat leas a bhaint as an iliomad caidreamh, taithí, acmhainní, agus scileanna.

Ansin, cad é mapáil pobail in obair shóisialta?

Mapáil Pobail, ar a dtugtar Córais Faisnéise Geografaí Rannpháirteacha Poiblí (PPGIS) freisin, is uirlis is féidir a úsáid chun scéal a insint faoina bhfuil ag tarlú inár pobail. Le linn mapáil phobail imeachtaí, pobail tagann baill le chéile agus bailíonn siad sonraí allamuigh.

Cén fáth a bhfuil mapáil tábhachtach?

Léiríonn léarscáileanna an saol réadúil ar scála i bhfad níos lú. Cabhraíonn siad leat taisteal ó áit amháin go háit eile. Cabhraíonn siad leat faisnéis a eagrú. Sráid léarscáil taispeánfaidh sé bóithre duit, a n-ainmneacha, agus áiteanna éagsúla ar na bóithre sin.

Tóir ag an topaic